top of page

浴室熱水喉漏水

浴室熱水喉漏水


漏水問題成因複雜,所以都係需要專業嘅漏水檢查公司,幫你解決問題。


如果無法清楚找出漏水原因,所有防水工程都可能白做,並不能解決漏水源頭問題。漏水醫生累積多年漏水檢查經驗,配合高科技漏水檢查成功找出漏水源頭過數以百計。如有任何漏水問題歡迎致電查詢。


漏水醫生專業高科技漏水檢查,配備多種儀器及設備,務求找出客戶漏水原因。客戶個案,

客戶發現自己單位牆腳有水印及樓下投訴漏水,經熟客介紹,留咗醫生幫忙即時檢查發現漏水原因,只改為多源頭漏水,熱水喉漏水,企缸防水層爆裂,地下熱水喉漏水。


經電腦報告檢查,清楚指出紅圈位熱水漏水位置,準確清晰,方便維修。


即場報價,及完成防水工程,解決漏水煩惱。


#滲水辦

#食環署

#防滋擾通知書

#複雜漏水問題

#漏水成因複雜

#多源頭漏水

#漏水檢查

#電腦檢查報告

#熱水喉漏水

#企缸漏水

#漏水檢查費用

#漏水維修

#牆身水漬

#漏水源頭

#漏水處理


94 次查看0 則留言
bottom of page