top of page

浴室熱水喉漏水

浴室熱水喉漏水


漏水問題成因複雜,所以都係需要專業嘅漏水檢查公司,幫你解決問題。


如果無法清楚找出漏水原因,所有防水工程都可能白做,並不能解決漏水源頭問題。漏水醫生累積多年漏水檢查經驗,配合高科技漏水檢查成功找出漏水源頭過數以百計。如有任何漏水問題歡迎致電查詢。


漏水醫生專業高科技漏水檢查,配備多種儀器及設備,務求找出客戶漏水原因。客戶個案,

客戶發現自己單位牆腳有水印及樓下投訴漏水,經熟客介紹,留咗醫生幫忙即時檢查發現漏水原因,只改為多源頭漏水,熱水喉漏水,企缸防水層爆裂,地下熱水喉漏水。


經電腦報告檢查,清楚指出紅圈位熱水漏水位置,準確清晰,方便維修。


即場報價,及完成防水工程,解決漏水煩惱。107 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

漏水如何處理? 想快速找出漏水源頭?滲水投訴調查聯合辦事處?漏水醫生? 當然搵漏水醫生 專業紅外線漏水檢查, 電腦分析漏水無所遁形!!!

當然搵漏水醫生 專業紅外線漏水檢查, 電腦分析, 漏水無所遁形!!! 滲水投訴調查聯合辦事處, 雖然比較費事反應比較慢 市民可致電1823尋求滲水辦(滲水投訴調查聯合辦事處)協助,找出確實的滲水原因。滲水辦的主要工作為以有系統的測試方法,嘗試找出滲水的源頭,使有關業主進行維修,以解決由滲水引致的妨擾情況,要注意的是他們並不會參與任何維修的工作。 滲水辦會在舉報後6個工作天內聯絡舉報人,並安排工作人

Comments


bottom of page