top of page

浴室漏水系列, 暗喉漏水,熱水喉水龍頭漏水,漏水醫生高科技漏水檢查,任何漏水無所遁形

高科技漏水檢查,紅外線檢測,管道檢測,微波檢測,水質檢測,20年專業檢查漏水,一定盡力幫你搵到漏水源頭。


漏水檢查係專門學問並非一般裝修師傅肉眼可以檢查得到,搵唔到漏水源頭做防水只會費時失事,浪費錢同時間但係解決唔到問題。 漏水醫生專業漏水檢查及防水服務令你免卻漏水煩惱。


專業漏水檢查,專業防水工程。


漏水醫生高科技紅外線漏水檢查,非破壞性測試不用破壞牆身,快速準確找到漏水位置。浴室漏水,牆身漏水,喉管漏水,企缸漏水,浴缸漏水,通通檢查出來


多謝客戶支持,紅磡半島豪庭客戶經多番維修全拆浴室,重做地台防水都不能解決漏水問題,經漏水醫生檢查,即發現冼手間暗喉及熱水水龍頭漏水,即時快速檢測到準確漏水位置,即時重水喉室防漏工程,解決浴室漏水問題。


發現漏水問題找不出漏水原因,請即whatapp 68552735 漏水醫生


www.waterleakagedoctor.com

1,198 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

漏水如何處理? 想快速找出漏水源頭?滲水投訴調查聯合辦事處?漏水醫生? 當然搵漏水醫生 專業紅外線漏水檢查, 電腦分析漏水無所遁形!!!

當然搵漏水醫生 專業紅外線漏水檢查, 電腦分析, 漏水無所遁形!!! 滲水投訴調查聯合辦事處, 雖然比較費事反應比較慢 市民可致電1823尋求滲水辦(滲水投訴調查聯合辦事處)協助,找出確實的滲水原因。滲水辦的主要工作為以有系統的測試方法,嘗試找出滲水的源頭,使有關業主進行維修,以解決由滲水引致的妨擾情況,要注意的是他們並不會參與任何維修的工作。 滲水辦會在舉報後6個工作天內聯絡舉報人,並安排工作人

Commentaires


bottom of page