top of page

浴室漏水系列, 暗喉漏水,熱水喉水龍頭漏水,漏水醫生高科技漏水檢查,任何漏水無所遁形

高科技漏水檢查,紅外線檢測,管道檢測,微波檢測,水質檢測,20年專業檢查漏水,一定盡力幫你搵到漏水源頭。


漏水檢查係專門學問並非一般裝修師傅肉眼可以檢查得到,搵唔到漏水源頭做防水只會費時失事,浪費錢同時間但係解決唔到問題。 漏水醫生專業漏水檢查及防水服務令你免卻漏水煩惱。


專業漏水檢查,專業防水工程。


漏水醫生高科技紅外線漏水檢查,非破壞性測試不用破壞牆身,快速準確找到漏水位置。浴室漏水,牆身漏水,喉管漏水,企缸漏水,浴缸漏水,通通檢查出來


多謝客戶支持,紅磡半島豪庭客戶經多番維修全拆浴室,重做地台防水都不能解決漏水問題,經漏水醫生檢查,即發現冼手間暗喉及熱水水龍頭漏水,即時快速檢測到準確漏水位置,即時重水喉室防漏工程,解決浴室漏水問題。


發現漏水問題找不出漏水原因,請即whatapp 68552735 漏水醫生


www.waterleakagedoctor.com

1,146 次查看0 則留言
bottom of page