top of page

樓上漏水怎樣處理,

已更新:2020年10月4日

1.即時搵漏水醫生,檢查及記錄漏水狀況.

2. 出電郵通知管理處,叫佢嚟影相做記錄,通知樓上1 星期內回覆及4星期內維修。

3. 如果樓上拒絕, 通知食環署做漏水測試.


40 次查看0 則留言
bottom of page